Praca, biznes i czwarta rewolucja przemysłowa

Praca, biznes i czwarta rewolucja przemysłowa

Praca, biznes i czwarta rewolucja przemysłowa

Praca, biznes i czwarta rewolucja przemysłowa – szanse i zagrożenia.

Trudno pisać o zmianach, które zachodzą zwłaszcza, gdy jest się tylko podmiotem. Jednak to nie tylko pandemia przewróciła nasz dotychczasowy ład.

Obecnie znajdujemy się na początku przewrotu, który w sposób fundamentalny zmienia wszystko co znamy.

Zmiana dotyczy sposobu w jaki żyjemy, pracujemy i utrzymujemy kontakty. Nowa rewolucja technologiczna już jest czy nam się to podoba czy nie.

W ślad za tym niezbędna jest również transformacja ludzi. Jednak nie każdy z nas jest sobie wstanie uświadomić z czym tak naprawdę mamy do czynienia.

Wszystko co nas dotyczy, to obszar czwartej rewolucji przemysłowej, która jak to bywa z rewolucjami w niczym nie przypomina tego, z czym jako ludzie mieliśmy do tej pory do czynienia.

Zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych trudno jest zrozumieć zmianę, a zwłaszcza tempo i jej zakres, nowego przełomu.

Na dzień dzisiejszy miliardy osób pozostają połączone ze sobą poprzez urządzenia mobilne, w wyniku którego przetwarzana jest i przechowywana niespotykana ilość informacji.

Nigdy przedtem nie mieliśmy tak ogromnego dostępu do wiedzy.

Wspomnieć należy o pracach w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki, Internetu Rzeczy, budowy autonomicznych samochodów, nanotechnologii, biotechnologii.

Czy wreszcie supermocnych komputerów kwantowych, które przetwarzają niezliczoną ilość pozyskanych danych.

To tylko kilka dziedzin, które w kluczowy sposób zmieniają codziennie nasz świat.

I tworzą biznes, który oparty jest na innowacji wkraczając w świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny.

Rewolucja czy ewolucja?

Ogromne zmiany, które obserwujemy muszą w związku z tym stworzyć nowe modele biznesowe.

I tu właśnie pojawią się zakłócenia istniejącego dotąd porządku, co w sposób rewolucyjny wpłynie na gospodarkę.

Zmienia się system produkcji, transportu i łańcucha dostaw.

Zaś w aspekcie społecznym praca, w której potrzebny jest człowiek (sprawdź temat: praca chałupnicza) – często zamieniany na maszyny.

Co oznacza że praca, komunikacja i przekazywanie informacji odbywa się również w inny nowatorski sposób.

Za tymi zmianami podążać muszą krajowe rządy i instytucje. Jednak najważniejsze co daje szansę człowiekowi w tych zmianach systemy edukacji.

Nie bez znaczenia jest system opieki zdrowotnej oraz wiele innych, które oparte są na wyłącznej pracy ludzkiej.

Wszystkie zachodzące zmiany pod względem rozmiaru, tempa i zakresu, nie mają sobie równych w historii.

Społeczeństwo globalne?

Pomyśleć można, iż niezbędnym w opisanym zakresie staje się potrzeba stworzenia społeczeństwa globalnego.

W którym rządy, biznes, uczelnie i najważniejsza społeczeństwo obywatelskie będą współpracować w celu lepszego rozwoju zapoczątkowanych zmian.

Dlatego istotne jest wzajemne porozumienie w zakresie wspólnej przyszłości, w której cele i wartości będą określone z uwzględnieniem opisanych aspektów.

W związku z tym, ludzie już dziś powinni być uświadamiani, że technologia ma wpływ na ich życie oraz życie przyszłych pokoleń.

Przekształcając już dziś ekonomiczny i społeczny aspekt ich życia oraz wpływając znacząco na warunki naszej egzystencji.

Opisane zmiany niosą ze sobą również większe potencjalne niebezpieczeństwa.

Jednak ludzie odpowiedzialni za losy narodów zbyt często pozostają w tradycyjnym sposobie myślenia.

Skupiając się na aktualnych problemach lub zaszłościach historycznych.

Zamiast zacząć przygotowywać się do istniejącej zmiany, o przełomowym zakresie innowacji, która będzie kształtować naszą przyszłość.

Jeśli nie mamy wiary w zmiany, które zachodzą, a określamy je mianem czwartej rewolucji warto przyjrzeć się powodom, które decydują że ona naprawdę trwa.

Jednym z nich jest szybkość jej postępowania, która jest jakby wynikiem złożonych mechanizmów powiązanego świata, w którym żyjemy.

Istotne dla szybkości jest fakt, że każda nowa technologia daje obecnie początek nowszej, która staje się jeszcze sprawniejsza.

Innym powodem jest wykorzystanie możliwości cyfrowych.

Są one łączone z technologiami, które prowadzą do zmian mających miejsce w ekonomii, biznesie, społeczeństwie.

A ju przede wszystkim w  życiu i pracy zwykłych ludzi. Transformację przechodzą poszczególne kraje w swoim tempie.

Lecz również firmy łącząc globalne rozwiązania, tworząc nowe branże i całość społeczeństwa, która współistnieje w nowych strukturach.

CIEKAWOSTKA: sprawdź, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju – https://eduzarabianie.pl/srednie-zarobki-w-polsce/

Praca, biznes i czwarta rewolucja przemysłowa – podsumowanie

Nie można jednak dziś określić jakiejś konkretnej podstawy czwartej rewolucji przemysłowej.

Czym ona jest, co przyniesie, jak na nas wpłynie i co można zrobić, by wykorzystać ją w sposób dobry.

Ważna jest jednak świadomość każdego z nas, że niesie ona z sobą technologię, z którą każdemu z nas przyjdzie żyć i pracować.

Obecnie świadomość w tym zakresie pozwoli, z większą uwagą analizować nasze plany, inwestycje, biznes i samych siebie, w kontekście nowych powstających dopiero technologi.

Można bowiem dostrzec, że z globalnego charakteru tej rewolucji wynika, że obejmie ona wszystkie państwa, gospodarki, sektory i dotknie wszystkich ludzi.

A oni sami również na nią będą oddziaływać. Jest zatem sprawą niezwykłej wagi, abyśmy przeanalizowali opisany temat w kontekście zachodzących zmian.

Gdyż decyzje które przyjdzie nam niedługo podejmować np. co do edukacji własnych dzieci będą kluczowe dla ich przyszłości.